slide fact

Vragen? Bel of mail ons:

Heb je problemen en vind je het lastig zelf hulp te zoeken?
FACT Jeugd Twente is er voor jou! Wij komen naar je toe, bieden behandeling en praktische hulp zo vaak als nodig is. We helpen jou met het verbeteren van je situatie en doen er alles aan om contact met je te houden.

Maakt u zich zorgen over uw kind en weet u niet hoe het verder moet?
Spelen er veel klachten en problemen tegelijk en weigert uw kind hulp?
Bent u bang dat uw kind afglijdt?

Doe dan een beroep op het team van FACT Jeugd Twente! 

Het FACT Jeugdteam Twente is er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met (ernstige) psychische problemen, problemen op school, ruzie thuis of problemen op het werk. Soms is er ook sprake van schulden en risicovol gedrag door gebruik van alcohol of drugs.