slide fact

Binnen FACT Jeugd nemen we enkele voorzorgsmaatregelen in het kader van het coronavirus.
Dat kan betekenen dat je afspraak bij ons niet doorgaat. We krijgen al veel telefoontjes en het kan zijn dat je even iets langer moet wachten voordat je iemand aan de lijn krijgt. 
Wij vragen om je begrip hiervoor.

Heb je problemen en vind je het lastig zelf hulp te zoeken?
FACT Jeugd Twente is er voor jou! Wij komen naar je toe, bieden behandeling en praktische hulp zo vaak als nodig is. We helpen jou met het verbeteren van je situatie en doen er alles aan om contact met je te houden.

Maakt u zich zorgen over uw kind en weet u niet hoe het verder moet?
Spelen er veel klachten en problemen tegelijk en weigert uw kind hulp?
Bent u bang dat uw kind afglijdt?

Doe dan een beroep op het team van FACT Jeugd Twente! 

Het FACT Jeugdteam Twente is er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met (ernstige) psychische problemen, problemen op school, ruzie thuis of problemen op het werk. Soms is er ook sprake van schulden en risicovol gedrag door gebruik van alcohol of drugs.

Momenteel is FACT Jeugd Twente een product van vier organisaties, te weten Ambiq, Jarabee, Jeugd GGZ en Mediant GGZ en levert zij zorg in heel Twente. Om verschillende redenen, waaronder de veranderde problematiek, complexiteit en leeftijd van de doelgroep, als ook het rendabel houden van FACT Jeugd, is er door de bestuurders van de betrokken organisaties voor gekozen om FACT Jeugd m.i.v. 1 januari 2022 in zijn geheel onder te brengen bij Mediant.