slide fact smal

Binnen FACT Jeugd nemen we enkele voorzorgsmaatregelen in het kader van het coronavirus.
Dat kan betekenen dat je afspraak bij ons niet doorgaat. We krijgen al veel telefoontjes en het kan zijn dat je even iets langer moet wachten voordat je iemand aan de lijn krijgt. 
Wij vragen om je begrip hiervoor.

 Is er sprake van een verkoudheid of griepverschijnselen. Kom dan niet naar een locatie van FACT Jeugd. 

Overige maatregelen: 

  • Onze afspraken worden zoveel mogelijk omgezet naar telefonische consulten of online contact. 
  • Groepsbehandelingen gaan niet door. Waar mogelijk worden deze omgezet naar een digitale versie. 
  • Ambulante dagactiviteiten en ambulante inloopvoorzieningen zijn tijdelijk gesloten tot en met in ieder geval 6 april 2020.
  • Als een huisbezoek noodzakelijk is, zal vooraf contact worden opgenomen om er zeker van te zijn dat er geen ziekteverschijnselen zijn. 
  • Als een huisbezoek niet kan doorgaan wordt gekeken naar andere mogelijkheden van contact. 

Onze maatregelen kunnen per dag worden aangescherpt. Wij vragen begrip voor deze maatregelen
en de mogelijke ongemakken die dit met zich meebrengt.